Saturday, December 18, 2004

greenhorseکسب در امد از

: اموزش کسب درامد بدون سرمایه اولیه
برای این کار ابتدا باید در سایت های پرداخت به ازای کلیک ثبت نام کنید که در اینجا باید در یکی از سایت های زیر وارد و در ناحیه جوین کلیک کنید و مشخصات را پر کنید
توجه:در ناحیه پس فارس کدیرا که مینویسی باید مجموعهای از اعدهد و حروف باشد
و برای ورود درهنگام ورود ان را میخواهند
لیست سایت ها:
1:green horse
نحوه عضویت:
http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=48220959 به سایت
رفته در ناحیه جوین رفته و همه ی مشخصات را کامل پر کنید
نحوه کسب درامد
رفته و در زیر یک ادرس وجود دارد که باید ان را بنویسید account information
بعد ان را به دوستان خود دهید که ب عضو شدن انها به شما کمیسیون میدهند به صورت زیر:
یک دلار در ماه برای ده نفر
ده دلار در ماه برای صد نفر
صد دلا در ماه برای هزار نفر
....
این پول در ایران هم قابل دریافت است با چک

0 Comments:

Post a Comment

<< Home